MamanABichonner

Tek SuperMamans, të gjitha familjet meritojnë të jenë të përkujdesura pamvarsisht nga statusi i tyre shoqëror ose pasuria e tyre. Solidariteti u ofrohet të gjithëve, pa dallim.

Regjistrimi

Brenda 5 ditëve ti do pranosh një e-mail nga MamanContact për të konfirmuar të dhënat tuaja të kontaktit. Kontrollo rregullisht mesazhet e padëshiruara dhe ruaje adresën e tyre të email-it në kontaktet tuaja.

Njoftimi i lindjes

Nëse regjistrohesh gjatë kohës kur je shtatzënë, mos harro të na njoftosh kur të lindë foshnja jote.

Pritje dhe falenderime

MamansCadeau tona janë 100% vullnetare. Janë ato që të ofrojnë shujtën, në këmbim shpresojnë të krijojnë një lidhje me ty. Përveç rasteve të veçanta, refuzojmë kërkesat e përkujdesjes që janë vetëm me shpërndarjen e shujtave.