Panair Pyetjesh (FAQ)

Ti ke nevojë për më shumë informacion apo ke pyetje? Ti ndoshta mund të gjesh një përgjigje këtu ose MamanContact yt do të përgjigjet me kënaqësi.

Pyetje të përgjithshme

Sa shujta dhe në çfarë sasie ofrohen ato ?

Ne përpiqemi t’i bëjmë mesatarisht 3 deri në 5 vizita për çdo përkujdesje. Megjithatë, kjo varet vetëm nga disponueshmëria e vullnetarëve. Ne nuk mund të garantojmë një minimum.

Shujtat e ofruara janë të destinuara për të gjithë anëtarët e familjes të cekur në regjistrim dhe duhet të konsumohen në kohën më të përshtatshme për MamanABichonner.

Pse duhet të jap të dhënat e mia të kontaktit ?

Të dhënat tuaja të kontaktit përdoren vetëm për qëllimin e organizimit efikas të përkujdesjes tënde. Ato përdoren për të gjetur vullnetarët më afër shtëpisë tënde. Ato transmetohen në kuadër të kartës së konfidencialitetit, gjithmonë duke respektuar sasitë minimale të nevojshme.

Për MamansCadeau, të dhënat tuaja të kontaktit përdoren për të kontaktuar dhe për të dërguar falënderime dhe dhurata. Ne dërgojmë emrin, mbiemrin, numrin tuaj të telefonit dhe adresën e e-mail-it të MamanABichonner vetëm nëse je e regjistruar për përkujdesjen e saj.

Asnjë e dhënë personale nuk shitet apo ndahet me palët e treta të jashtme pa pëlqimin tuaj.

Sa zgjat një përkujdesje ?

Gjithçka varet nga numri i MamansCadeau në dispozicion për përkujdesjen e një nëne. Një përkujdesje mund të numërojë nga 1 deri në 8 vizita. Mund të ndahet gjatë ditëve të javës pas kthimit të nënës në shtëpi si dhe gjatë disa javësh duke filluar me një vizitë 2 deri në 3 ditë në javë. Organizata fokusohet në maksimum prej 4 deri në 5 javë.

Përfituesi/MamanABichonner

A janë të detyruara fotografia dhe teksti i paraqitjes ?

Jo, këto janë dy mënyra shtesë për procedurën tonë për të rritur vlerësimin tuaj pranë MamansCadeau.

A do të publikohen të dhënat e mia të kontaktit në internet apo në rrjete sociale ?

Në parim, emri yt, qyteti yt dhe informacionet minimale të nevojshëm për të organizuar përkujdesjen tënde publikohen në hartën e përkujdesjes, e cila është në dispozicion në rrjetet tona sociale dhe ne mbajmë të drejtën t’i përdorim këto informacione për të gjetur vullnetarë për ty në rrjetet sociale.

Nëse nuk dëshiron që informacionet tuaja të publikohet, precizoni këtë kur të ktheni e-mail-in tuaj të regjistrimit.

A duhet t’i paguaj shujtat që më janë sjellur ?

Jo, parimi bazë i SuperMamans është i ngulitur në ndihmën e ndërsjelltë dhe falas. Shujta të dhurohet nga MamanCadeau që t’a dhuron. Tani, mos ngurro t'i ofrosh asaj diçka në këmbim nëse të pëlqen ose t'i bësh një donacion shoqatës për të mbështetur konceptin.

A duhet të bëhem një MamanCadeau pasi të kem qenë e përkujdesur ?

Jo, nuk ka asnjë detyrim. Ideja është që një MamanCadeau të përkujdeset për një mama tjetër me kënaqësi dhe jo me detyrim. Thënë kështu, aventura është po aq shpërblyese si një MamanCadeau, ne të inkurajojmë ta provosh të paktën një herë kur të ndihesh gati !!

Ne kemi mirëpritur një fëmijë përmes birësimit, a kam të drejtë në përkujdesje ?

Natyrisht! Çdo familje që mirëpret një fëmijë të ri në familjen e saj ka të drejt të jetë e përkujdesur. Ne mezi presim të organizojmë përkujdesjen tuaj për të lehtësuar përshtatjen tuaj me këtë aventurë të re jetësore.

Vullnetarët/MamanCadeau

A mund të vij e shoqëruar gjatë përkujdesjes ?

Po, titulli që merrni është " MamanCadeau ", pra kjo nënkupton që mund të jesh vullnetare me fëmijë. Megjithatë, kërkojmë nga vullnetarët tanë që të informojnë MamanABichonner dhe gjithashtu të vëzhgojnë që fëmijët që shoqërojnë të respektojnë gjendjen fizike dhe psikologjike të nënës se re ose familjes.

Mos ngurro të propozosh një shëtitje jashtë nëse moti e lejon këtë ose të ndani një meze të lehtë për të kanalizuar energjitë fëminore.

Nuk më pëlqen të gatuaj, por dua të marr pjesë në një përkujdesje, çfarë mund të bëj ?

Në përshkrimin e familjes, ti do të gjesh shërbime tjera që mund t’a ndihmojnë familjen. Mos ngurro të specifikosh në komentet e sondazhit se dëshiron t’i përgjigjesh kësaj nevojë dhe jo sigurimin e shujtës.

Kur duhet ta dorëzoj shujtën time ?

Ne të lëmë ty të kontaktosh MamanABichonner 48 orë para vizitës tënde për të caktuar orarin e takimit me të.

Pasi të jeni përkujdesur për një nënë për një përkujdesje ose mbështetje të kujdestarit, ndjej nevojën të flas për këtë, çfarë duhet të bëj ?

Mos qëndro e vetmuar me ndjenjën tënde, ne ofrojmë mundësinë e diskutimit në çdo kohë me një profesionist nga shoqata, MamanContact të vë në kontakt.

Unë jam një burrë dhe do të doja të merrja pjesë, a më lejohet t’a bëj këtë ?

Absolutisht! Burrat janë të mirëseardhur në shoqatën tonë. Gjatë regjistrimit, përfituesit tanë mund të tregojnë nëse janë të hapur për të pranuar vizita nga burrat. Mos hezitoni të regjistroheni nëse është kështu !