Majka za kontakt

Želiš da posvetiš svoje vreme dinamičnom udruženju? Imaš motivaciju da radiš u timu i aktivna si na društvenim mrežama?

Šta podrazumeva tvoja uloga „majke za kontakt“ (MamanContact):

  • celokupnu organizaciju i koordinaciju pružanja pomoći između „majki koje primaju pomoć“ (MamansABichonner) i „majki koje daruju“ (MamansCadeau),
  • promovisanje pružanja pomoći na društvenim mrežama,
  • učestvovanje na godišnjim sastancima (generalna skupština, godišnji sastanak, 1–2 događaja) i oglašavanje za udruženje SuperMamans.

Nudimo ti:

  • porodičnu atmosferu u odličnom timu!
  • pristup raznim kursevima obuke,
  • priznanje tvoje aktivnosti kroz sertifikat o volontiranju,
  • nadoknadu tvojih stvarnih troškova.

Naše „majke za kontakt“ (MamansContact) od suštinskog su značaja za pravilno funkcionisanje udruženja.

Kompletne specifikacije su dostupne u obrascu za regrutovanje.