Klasična pomoć

Klasična pomoć je namenjena porodicama koje su upravo dobile bebu (rođenjem ili usvojenjem). Mreža volontera se organizuje za donošenje obroka pripremljenog kod kuće kako bi im pružili podršku u postporođajnoj logistici. Ako „majka koja prima pomoć“ (MamanABichonner) želi, „majka koja daruje“ (MamanCadeau) takođe se može zadržati neko vreme radi razgovora i razmene iskustava.

U cilju davanja prioriteta kvalitetu pomoći (idealno oko 5 poseta), obrati nam se u roku od 6 meseci od povratka kući. Ako nakon ovog vremena imaš potrebu za pomoći, i tada smo tu za tebe! Prijavi se direktno za pomoć radi pružanja podrške.

Organizacija pružanja pomoći

Potrebno je otprilike 10 dana da se organizuje pružanje pomoći od dana kada nas obavestiš o rođenju tvoje bebe i potvrdiš svoju dostupnost. Ako želiš da se pružanje pomoći što pre pokrene, pruži nam ove informacije što je pre moguće. Na ovaj način možemo prikupiti što više volontera za tebe!

Alergije i netolerancije

Prilikom prijave navedi sve alergije na hranu i/ili izbegavanja koje treba uzeti u obzir. „Majke koje daruju“ (MamansCadeau) su obaveštene o tome i pripremaju obroke na osnovu ovih informacija. Udruženje SuperMamans im takođe šalje preporuke u vezi sa prehrambenom higijenom i informacije specifične za trudnoću i dojenje.*

Raspored pružanja pomoći

Dobićeš svoj raspored pružanja pomoći sa kontakt podacima svake „majke koje daruje“ (MamanCadeau) koja će doći da ti pruži pomoć. One će kontaktirati sa tobom pre posete, ali i ti njih možeš kontaktirati ako je potrebno.

Prijem „majki koje daruju“ (MamansCadeau)

Molimo te da barem dočekaš volontere na vratima kada preuzimaš obrok i da im se zahvališ. „Majke koje daruju“ (MamansCadeau) donose besplatan obrok koji same pripremaju u slobodno vreme.

Nedostupnost

Iz poštovanja prema „majkama koje daruju“ (MamansCadeau) koje su angažovane da ti pruže pomoć, obavesti ih što je pre moguće u slučaju promene rasporeda ili ako nisi u mogućnosti da ih primiš. Od naših volontera zahtevamo da postupe na isti način prema tebi ako su sprečeni.

Zahvalnice

Nakon uživanja u obroku, ne zaboravi da se zahvališ „majci koja daruje“ (MamanCadeau) koja je 100% volonter (idealno porukom) i poklonila ti je svoje vreme ne očekujući ništa osim „hvala“ zauzvrat!

Tvoja prijava podleže povelji o poverljivosti.

*SuperMamans ima jedini cilj da poveže ljude u cilju uzajamne pomoći i odnosa. SuperMamans odbija svaku odgovornost u slučaju problema koji je povezan sa nepoštovanjem preporuke za alergije.