Poručivanje letaka

Želiš da promovišeš udruženje SuperMamans?

Želiš da razgovaraš o nama sa svojim ginekologom, osteopatom, u svojoj ličnoj radnji ili sa nekom drugom osobom koja bi mogla biti zainteresovana za naše usluge?

Da li si zdravstveni radnik ili terapeut i želiš podršku za komunikaciju o našem udruženju?

Jednostavno poruči flajere putem obrasca u nastavku i oni će ti biti poslati besplatno poštom!